PANACEUM

Kategorie

PrestaShop

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:58-3511611

Skontaktuj się z naszą infolinią

eBiuletyn-Newsletter

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014 r.
Regulamin korzystania
z serwisu apteka-panaceum.com
§1
Zamówienia
1.  Wypełnienie i wysłanie zamówienia do Apteki oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Składanie zamówienia odbywa się przez 24h na dobę po wyborze artykułów z oferty apteki znajdujących się na stronie apteka-panaceum.com poprzez wypełnienie formularza zamówień. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz metody płatności, zgodnie ze wskazaniami w formularzu zamówienia.
3. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku:
  a) podania przez Klienta danych nieprawdziwych, niepełnych lub budzących wątpliwości;
  b) niemożności zrealizowania zamówienia wynikającej z winy producenta, dystrybutora, hurtownika;
  c) gdy produkt został wycofany ze sprzedaży na terenie Polski;
  d) gdy ceny prezentowane na stronie apteka-panaceum.com zostały błędnie zaktualizowane oraz gdy towar widniejący w zamówieniu jest niedostępny na magazynie;
  e) nieprzestrzegania niniejszego regulaminu.
4. Przygotowanie do wysłania zamówienia następuje po prawidłowo wypełnionym i wysłanym formularzu, po czym Zamawiający otrzymuje potwierdzenie zamówienia wysłane z serwisu apteka-panaceum.com
5. Odbiór zamówień przez Klienta lub upoważnione osoby odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta są realizowane w następny dzień roboczy.
6. Czas realizacji zamówień Apteka wykonuje bez zbędnej zwłoki, w ciągu 2-5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na konto. W przypadku niedostępności produktów w hurtowni czas oczekiwania może się wydłużyć.
7. Apteka wysyła email na adres podany w formularzu przez Klienta:
- po złożeniu zamówienia na apteka-panaceum.com  z informacją o zamówieniu z numerem zamówienia,
- z informacją o zrealizowaniu zamówienia (potwierdzenie nadania przesyłki).
8. Koszty dostawy pokrywa Klient i są one zgodne z obowiązującym cennikiem. Jeżeli jednak wartość zamówionych produktów przekroczy 300 zł i Klient wybierze jako formę zapłaty przelew, koszty przesyłki nie są naliczane (nie dotyczy zamówień zagranicznych, gdzie koszty dostawy ustalane są indywidualnie). Zamówienia dostarczane są do Klienta przesyłką pocztową priorytetową. Przy wyborze przesyłki „za pobraniem”, do wartości całego zamówienia doliczona zostanie kwota 4 zł. Dla wszystkich przesyłek obowiązują limity wagowe: przesyłka pocztowa ekonomiczna do 2,00 kg, przesyłka pocztowa priorytetowa do 5,00 kg. Apteka zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta wyższymi kosztami dostawy lub zmiany formy przesyłki w przypadku przekroczenia limitu wagowego.
 
POCZTA POLSKA
Przedpłata na konto, karta - przesyłka priorytetowa
13,00 zł
Wartość zamówienia powyżej 300 zł
0,00 zł

 

LIMITY WAGOWE
 
 
Waga przesyłki
Przesyłka pocztowa priorytetowa
do 5,00 kg

 

9.  Apteka zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia w przypadku nieudanej próby dostarczenia z winy Klienta: błędnego podania adresu, kodu pocztowego, nieodebrania przesyłki w terminie lub odmowy odbioru zamówionego produktu. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem Poczty Polskiej.
11. Umowa sprzedaży zawierana jest na okres minimum 7 dni. W przypadku nieodnotowania wpłaty w ciągu 14 dni od przyjęcia zamówienia jest ono anulowane, bez obciążania Klienta jakimikolwiek kosztami. Anulowane zamówienie może być zrealizowane po konsultacji z Apteką.
12. Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w sytuacji jej zmiany w hurtowni, a także wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni lub wycofaniem z obrotu.
13. Wszystkie zamówienia są przygotowywane do wysyłki jedynie przez wykwalifikowany personel Apteki.
14. W przypadku zamówień produktów w ilościach hurtowych (ilość powyżej 10 sztuk) należy wcześniej potwierdzić możliwość realizacji zamówienia.
15. Każdorazowo otrzymując zamówienie Kupujący powinien sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone i czy zawiera wszystkie zamówione produkty pod względem ilościowym jak i jakościowym. O zaistniałych nieprawidłowościach Kupujący niezwłocznie powinien poinformować Aptekę.
16. Przedstawiona oferta Apteki nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
§2
Płatności 
1.  Płatności można dokonywać poprzez:     
a)    Przelew bankowy
Nr konta i dane dla przelewów w PLN:
14833500030115522220000001
PANACEUM A.B.D. Zielińscy Sp.j.
Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 20
    b) Przy odbiorze towaru, opcja za pobraniem,
    c) Przy pomocy karty kredytowej,
    d) Płatność gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,
    e) W przypadku płatności za zamówienia składane spoza Polski, koszty prowizji bankowych i wszelkich innych opłat związanych z wykonaniem zapłaty za zamówienie obciążają Klienta. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, dla którego Klient wskazał Aptekę jako ponoszącego koszty w/wym. prowizji i opłat. W takim przypadku Apteka zwróci Klientowi zaksięgowaną na swoim rachunku kwotę za przedmiotowe zamówienie, pomniejszoną o koszty wszelkich prowizji i opłat, jakie poniosła w związku z dokonaniem tego zwrotu. Zwrot kwoty określonej w zdaniu poprzednim nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto, z którego wpłata została wykonana lub na adres nadawcy w przypadku opłat wnoszonych w inny sposób niż przelew bankowy.
2. Istnieje również możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru płacąc gotówką lub kartą płatniczą bezpośrednio w aptekach:
   a) APTEKA "ŻUŁAWSKA" M. Płażyńskiego 20; Cedry Wielkie 83-020

§3
Postanowienia ogólne
1. Serwis apteka-panaceum.com (dalej: Apteka) jest własnością spółki:
PANACEUM A.B.D. Zielińscy Sp.j. , zwanej dalej Spółką. Spółka posiada koncesję wydaną przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie "Żuławska" posiadającej zezwolenie o Nr 799/2013.
2. Umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Zamawiającym zwanym dalej Klientem a Apteką dotyczy sprzedaży środków/produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce. Zgodnie z przepisami Prawa Polskiego Apteka oferuje w sprzedaży wysyłkowej jedynie leki bez recepty.
3. Podstawą do realizacji zakupów w serwisie apteka-panaceum.com jest prawo polskie i unijne: Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. 2001, nr 126, poz. 1381).
4. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 72 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, apteka nie sprzedaje produktów leczniczych, suplementów diet i innych produktów wskazanych w art. 72 ust. 5 Prawa farmaceutycznego podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i w tym zakresie zastrzega sobie prawo odmowy realizacji złożonego zamówienia. 
"W związku z nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne mocą ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 kwietnia 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 875) informujemy, iż wraz z dniem 1 lipca 2015r. dopuszcza się prowadzenie przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta tj. leków zawierających w składzie pseudoefedrynę, dekstrometorfan lub kodeinę, posiadających kategorię dostępności „wydawane bez przepisu lekarza - OTC”. W związku z powyższym serwis apteka-panaceum.com nie prowadzi wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, których wydawanie ograniczone jest wiekiem pacjenta (art. 68 ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)”.
 
5. Apteka zapewnia, że oferowane produkty pochodzą tylko i wyłącznie z hurtowni farmaceutycznych oraz bezpośrednio od producentów i są w 100% oryginalne.
6.  Apteka gwarantuje, że oferowane produkty przechowywane są zgodnie z wszelkimi wymogami gwarantującymi zachowanie wszelkich wymagań jakościowych wymaganych przez odpowiednie inspektoraty i producenta.
7. Apteka dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy produktów prezentowane na stronie internetowej apteka-panaceum.com odpowiadały produktom dostępnym w sprzedaży, mogą się one jednak od siebie różnić. Zdjęcia i opisy do produktów oferowanych w aptece internetowej służą celom informacyjnym. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów. Klient powinien zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania zamówionego produktu. W razie wątpliwości może skontaktować się z farmaceutą za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: apteka.zulawska@o2.pl. Czas oczekiwania na odpowiedź nie dłuższy niż jeden dzień roboczy.
8. Jeśli Klient ma wątpliwości, czy wybrany przez niego produkt jest dokładnie tym, który zamierzał kupić lub który będzie najbardziej odpowiadał jego potrzebom i wymaganiom, może zadzwonić do Apteki, zanim dokona zakupu. Uprawnieni pracownicy Apteki doradzą Klientowi, czy jego wybór jest słuszny. Apteka dołoży wszelkich starań, aby Klient był zadowolony zarówno z zakupionego produktu, jak i z samych zakupów. Apteka odpowiada na pytania Klientów w godzinach 8-20 w dni powszednie.
9. Materiały znajdujące się na stronach internetowych apteka-panaceum.com mają charakter wyłącznie informacyjny. Opisy produktów, a zwłaszcza ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub podmiotów odpowiedzialnych.
10. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie Apteki są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich. Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania. Oferta wraz z cenami ma charakter wiążący w chwili realizacji zamówienia. Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny/dostępności w przypadku zmiany ceny/dostępności w hurtowniach. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
11. Klient przed użyciem zakupionego produktu powinien zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
 
12. Apteka informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy tej ustawy nie znajdują zastosowania do przypadków zakupu leków wydawanych bez recepty.
§4
Zwroty
- Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), z zastrzeżeniem postanowień § 2 pkt 12.
- W nawiązaniu do art. 96 ust 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne zwrot produktu leczniczego (leku wydawanego bez recepty) może być dokonany wyłącznie w sytuacji wady jakościowej produktu, jego niewłaściwego wydania albo sfałszowania produktu leczniczego. Przepis ten nie dotyczy pozostałych produktów sprzedawanych w Aptece.
- Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny  i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
- dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
- w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Aptekę telefonicznie (lub faksem) i emailem. Apteka niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na dole strony.
Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z Apteką w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.
1. Apteka niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.
3. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
§5
Reklamacje
Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Apteki wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
Apteka nie odpowiada za brak właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta i podmiotów w tym zakresie z nim zrównanych.
Apteka jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować zamówienia i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z Apteką w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie zamówienia przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych reklamacji Klienta dotyczącej uszkodzeń lub kradzieży w transporcie.
W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane
-pocztą elektroniczną na adres: apteka.zulawska@o2.pl
-listem poleconym na adres: APTEKA "ŻUŁAWSKA" M. Płażyńskiego 20; Cedry Wielkie 83-020
-oraz telefonicznie: od pon do piątku 8:30-17:30 583511611
 
W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:
-informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
-żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz
-dane kontaktowe składającego reklamację.
Lub posłużyć się formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny na końcu regulaminu

W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:
Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy
Wymiany produktu.
W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz z paragonem lub fakturą VAT. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Aptekę w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.
Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Apteka.
9. Apteka zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym Klient będzie poinformowany przez Aptekę przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia.

 
 
§6
Ochrona danych osobowych
1. Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)  Zamawiający ma prawo do dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
2. Wszystkie dane osobowe Zamawiającego są przez Aptekę traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj., Dz. U., z 2002 r., nr 101, poz. 926)
3. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail
4. Brak powyższej zgody nie rzutuje na realizację usług świadczonych w ramach serwisu apteka-panaceum.com
§7
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w apteka-panaceum.com należy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów związanych z wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest sąd właściwości ogólnej, bądź sąd miejsca wykonania umowy.
3. Zawartość strony internetowej apteka-panaceum.com jest objęta ochroną praw autorskich. Zdjęcia wykonane przez Aptekę są chronione prawem autorskim. Apteka nie wyraża zgody na jakiekolwiek kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie czy utrwalanie zdjęć czy informacji zawartych na stronach Apteki w części czy w całości bez zgody autora.
4. Treść regulaminu jest chroniona prawem autorskim.

 

 

 

 


ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE NR …/... ZWROT TOWARU ….................................................. ( pieczątka sprzedawcy) Sporządzono dnia …..................... w............................... ul...................................................... Dane Reklamującego: Imię i nazwisko/ nazwa firmy : …...................................................................................................... …......................................................................................................................................................... Adres: .................................................................................................................................................. Telefon: …........................................................................................................................................... Data obioru towaru: …..................................................... Cena towaru: …................................................................ Nazwa towaru : …............................................................ Opis wady / przyczyna zwrotu*: …......................................................................................................................................................... …......................................................................................................................................................... …......................................................................................................................................................... Termin stwierdzenia niezgodności / rezygnacji z towaru: ….............................................................. …................................... …............................................ ( podpis reklamującego) ( podpis sprzedającego) *) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827) POUCZENIE Skutki odstąpienia od umowy Przez zwrot towaru konsument odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013